René Ruissen

Sterke economie=meer voorzieningen
Een compact en daadkrachtig bestuur

manager ouderenzorg / socioloog/ fysiotherapeut
gehuwd
Poorterslaan 94
4561 ZN Hulst
Geboren op 18 januari 1956
Telefoonnummer: 0114-370119
Mobielnummer: 06-55118269


Sinds 1995 wonend in het Zeeuws Vlaamse Hulst, maar van oorsprong een Bevelander. Geboren en getogen in het Zuid-Bevelandse Wemeldinge. De middelbare school heb ik doorlopen in Goes. In mijn vrije tijd is geheel Zeeland mijn terrein. Met m’n zeilboot bevaar ik alle Zeeuwse wateren.

Ik ben tot fysiotherapeut opgeleid aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Aan de Universiteit Utrecht studeerde ik sociologie. Ik ben afgestudeerd als beleidssocioloog, wat inhoudt dat ik ook geschoold ben in het vakgebied van het sociaal-economisch beleid.

Gedurende mijn gehele loopbaan werkte ik in of aan de gezondheidszorg. In nogal wat verschillende soorten functies:

als fysiotherapeut in een particuliere praktijk en in een verpleeghuis;

als beleidsmedewerker gezondheidszorg bij het samenwerkingsverband “Welzijn en Gezondheidszorg De Bevelanden”, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Noord- en Zuid-Beveland;

als beleidsmedewerker bij de Nationale Ziekenhuisraad in Utrecht;

als onderzoeker bij het Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam;

als onderzoeker bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut in Utrecht;


De laatste 15 jaar ben ik als manager werkzaam in de intramurale ouderenzorg. Ik gaf leiding aan een verpleeghuis, momenteel heb ik een verpleeghuis en twee verzorgingshuizen onder mijn hoede.

Ik ben zowat 25 jaar lid van de VVD, was het grootste deel van die periode supporter op afstand en bezocht nu en dan bijeenkomsten. Sinds drie jaar maak ik deel uit van het bestuur van de afdeling Oost Zeeuws Vlaanderen, als vicevoorzitter en tot voor kort ook als tijdelijk secretaris.

Wat doet iemand met een zorgachtergrond nu in de VVD?, is me, vooral in het verleden , vaak gevraagd. De VVD is toch geen ‘zorgpartij’ en heeft toch maar weinig oog voor de belangen van de zorg?, is dan het commentaar. Nog afgezien van de vraag of dat feitelijk wel zo is - nou ja, beter gezegd, het is dus gewoon niet zo! - kijk ik daar liever ruimer tegenaan. De VVD staat voor een samenlevingsvisie die uitgaat van liberale waarden - vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Voor het inrichten van de maatschappij zijn dat voor mij de meest krachtige sociale waarden. Ook voor het opbouwen en in stand houden van de gezondheidszorg. Het zijn waarden die voor mij bepalend zijn.

Graag ben ik kandidaat voor het lidmaatschap van provinciale staten. Het is de VVD namens welke groepering ik dat wil zijn. Ik hoop in de VVD-fractie m’n kennis en ervaring in te kunnen brengen en een bijdrage te zullen leveren aan een gezond Zeeland. Het begrip ‘gezond’ vat ik daarbij breed op. Voorrang geven aan de economie en de economische ontwikkeling is absoluut noodzakelijk. Een sterke economie is de basis voor een goed leven in onze provincie, met goede voorzieningen. Ruimte geven aan ondernemingszin, niet al te veel regels en een slanke en daadkrachtige provinciale overheid helpen daarbij.

Met vriendelijke groeten,
René Ruissen

Terug...