Beluister het verkiezingsprogramma

U heeft geen flash player geinstalleerd

VVD, Zeker in Zeeland!

De VVD wil een kleine, compacte overheid en een groeiende en bloeiende Zeeuwse economie. Dat brengt welvaart voor de Zeeuwen. Daarom zijn we voor containers in onze havens, voor een nieuwe zeesluis in Terneuzen en voor een cruisterminal in Vlissingen. Daarom willen we ook, dat er een nieuwe kerncentrale in Zeeland komt.
Ook het toerisme is voor ons heel belangrijk. Dat levert veel werkgelegenheid op.
Voor alle economische activiteit hebben we natuurlijk goede verbindingen nodig. De VVD wil daarom in Zeeuws-Vlaanderen de N61 van Terneuzen naar Oostburg en de N60 van Hulst naar de grens verbeteren. Ook de weg van Goes naar Bruinisse en de N57 op Schouwen-Duiveland moeten veel beter.
Zeeland heeft veel water, natuur en platteland. Dat wil de VVD zo houden, maar er moet alle ruimte blijven voor de visserij en de agrarische sector.
Wij willen geen nieuwe natuur en geen ontpoldering.
Tenslotte: veiligheid gaat bij de VVD boven alles. Daarom willen we veilige dijken en wegen, veilige industrie en een veilige Westerschelde.

Nieuws

Gekozen kandidaten

De volgende personen zijn woensdag bij de Statenverkiezingen in Provinciale Staten van Zeeland gekozen:

Sjoerd Heijning uit Goes,

Kees Bierens uit Meliskerke,

Carla Schönknecht-Vermeulen uit Vlissingen,

Hans van Geesbergen uit Zierikzee

René Ruissen uit Hulst,

Carla de Paepe uit Nieuwerkerk,

Jack Werkman uit Scherpenisse

In deze samenstelling van de Staten zijn de voorkeurstemmen nog niet verwerkt. Die kunnen nog voor veranderingen zorgen.Formatie

Te Veldhuis informateur voor Zeeuws college Gedeputeerde Staten
Oud-VVD Tweede Kamerlid Jan te Veldhuis uit Middelburg wordt informateur bij de vorming van een nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Hij gaat maandag aan de slag en zal in de loop van volgende week gesprekken voeren met alle politieke partijen die afgelopen woensdag in Provinciale Staten zijn gekozen. De verwachting is dat hij twee weken nodig zal hebben om daarna met een advies te komen.

Informateur college GS heeft meer tijd nodig
Informateur Jan te Veldhuis heeft aan één gespreksronde niet genoeg om tot een advies over een nieuw college van Gedeputeerde Staten te komen.
Dat zei Te Veldhuis vrijdag na afloop van de besprekingen. Hij heeft met alle tien fracties gesproken en vermoedt dat hij begin volgende week extra gesprekken gaat voeren met een aantal fracties. Hij hoopt eind volgende week zijn advies klaar te hebben.
Kandidaten

Kees
Bierens
Carla
Schönknecht
René
Ruissen
Carla
de Paepe
Jack
Werkman
Tobias
van Gent
Sylvia
Schouwenaars
Hans van
Geesbergen
Piet
de PutterPraat Mee