Hans van Geesbergen

Platvis of platzak?
Ruimte voor visserij- en schelpdiersector

visserijbestuurder
gehuwd met Anja Lockefeer en ben vader van Ody, Koen en Nienke
Frederik Hendriklaan 6
4301 NZ Zierikzee
Geboren op 4 september 1949
Telefoonnummer:0111-450036
Mobielnummer:06-54938890


Ik ben geboren in Zierikzee en heb daar mijn jonge jaren doorgebracht.
Mijn studie Nederlands Recht heb ik gedaan in Tilburg. Daarna vervulde ik mijn militaire dienstplicht in Middelburg.

Na mijn studie moest ik in 1975 de provincie uit om een baan te vinden. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar waren mijn eerste werkgevers. Steeds loerde ik op een kans om naar Zeeland terug te gaan. Dat lukte in 1978 toen ik bij de gemeente Reimerswaal terecht kon binnen het taakveld ruimtelijke ordening en milieu. Mijn ambitie won het uiteindelijk van mijn liefde voor Zeeland en in 1981 vertrok ik naar Friesland om gemeentesecretaris te worden. Een gemeentelijke herindeling maakte hier een einde aan. Via een zelfde functie in Noord-Holland kwam ik in 1986 weer terug om gemeentesecretaris van Hulst te worden. Sinds 1997 werk ik voor de mosselkwekers als secretaris van de producentenorganisatie. Daarnaast ben ik vice voorzitter van Delta Zuid, een producentenorganisatie waarbinnen de zee- en kustvissers van Zuidwest Nederland werkzaam zijn.

Van 1992 tot 2003 ben ik statenlid geweest voor de VVD. In 2003 was ik niet meer verkiesbaar omdat het statenlidmaatschap steeds moeilijker viel te combineren met mijn dagelijks werk. Door de voortschrijdende natuurwetgeving werd produceren in de natuur steeds complexer en de juridische problemen steeds groter. Het dieptepunt was 2008 toen de mosselkwekers bij de Raad van State juridisch waren vastgelopen. Wat er daarna gebeurde kan niemand zijn ontgaan. Actie en strijd en uiteindelijk een verzoening met de natuurorganisaties via een convenant. Ook al was ik na 2003 geen actief politicus meer, door mijn werk bleef ik wel nauw contact met bestuur en politiek houden, zowel nationaal als provinciaal. Nu de mosselsector in rustiger vaarwater is gekomen, durf ik weer aan andere activiteiten te denken.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, vandaar dat ik nu weer kandidaat ben. Als de VVD een goede uitslag maakt, kan ik herintreden en dan met een rugzak op mijn rug waar weer meer ervaring in zit. Het is geen gemakkelijke tijd, maar zo’n tijd biedt nu juist de mogelijkheid om voor de komende jaren weer eens op een rijtje te zetten waarvoor de provincie eigenlijk is bedoeld. De huidige financiële situatie dwingt tot soberheid. Daarom is het van het grootste belang om geen euro te verspillen of oneigenlijk te besteden, bijvoorbeeld aan taken die niet des provincie zijn. En een goede communicatie met de burger hoeft niet meer te kosten. Dat is een houding.

Terug...