Carla Schönknecht

Toeristen brengen vakantiegeld!
Geef ondernemers de ruimte.

directeur VVV Walcheren en Noord-Beveland
Carla Schönknecht-Vermeulen
gehuwd
Vredehoflaan 316
4382 CJ Vlissingen
Geboren op 21-03-1954
Telefoonnummer:0118-467064
Mobielnummer:06-51080973
www.vvdzeeland.nl

Natuurlijk maak ik mij als directeur van VVV Walcheren en Noord-Beveland en als vml. directeur van de Promotie Zeeland Delta sterk voor het toerisme in Zeeland. Veel Zeeuwen zijn (in)direct afhankelijk van de bestedingen van vakantiegangers en dagjesmensen. Ondernemerschap dient daarom door de provincie gestimuleerd te worden. Daarnaast dient de provincie een leidende rol in de promotie van Zeeland te nemen. Vooralsnog gebeurt dit te weinig!

De Provincie moet zorgen voor een goed ondernemersklimaat in Zeeland Ondernemers moeten i.p.v. bureaucratisch, dienstverlenend en faciliterend tegemoet worden getreden. Over bureaucratie gesproken. De laatste jaren heb ik door privé omstandigheden veel met “de zorg” te maken gehad. Door een efficiëntere besteding van de middelen in de zorg -meer mensen op de vloer, minder achter het bureau- geloof ik er heilig in dat er met minder meer kan!

Dat er bezuinigd moet worden is geen nieuws, interessant is wel hoe we dat gaan doen. Elke gelieerde instantie die subsidie ontvangt, wordt de komende jaren 20% gekort. Fout! Kijk naar de kerntaken van de Provincie en beoordeel dan per geval wat er mogelijk is. Voorzieningen als de bibliotheek en een museum dienen het algemeen belang en zijn een aanwinst voor de maatschappij!

De komende vier jaar wil ik mijn positief kritische vragen blijven stellen. Maakt u dit mogelijk?


Terug...