Carla de Paepe
Minder overheid;een groeiende economie
Dat houdt de vaart erinAdviseur EVC en BPV; G30-er Woordvoerder namens 17 kenniscentra in Zeeland
Muyeweg 34
4306AV Nieuwerkerk
Geboren op 28-01-1951
Telefoonnummer:0111-647155
Mobielnummer:06-2784 1299
Ik sport graag zelf!
www.carladepaepe.nl


Op mijn 6e jaar ben ik vanaf ons schip naar school gegaan. Hoe jong ik ook was, de opbouw van ons bedrijf heeft diepe indruk op mij gemaakt. Mijn zusjes en ik mochten leren. In de vakanties en weekenden hielpen we mee aan boord. Meegaan met de markt; nieuwe ontwikkelingen; bijzondere reizen. Alles kon en moest om het bedrijf levensvatbaar te krijgen en te houden.

Daarom vind ik dat de Zeeuwse havens moeten groeien in het belang van onze welvaart

Als een van de eersten in de Binnenvaart heb ik een HBO opleiding kunnen volgen. Daarna heb ik naast mijn baan bedrijfseconomie gestudeerd. Door praktijk en theorie te combineren weet ik dat

bedrijven de ruimte moeten hebben en krijgen om te investeren en flexibel te ondernemen.

Ik woon op Schouwen-Duiveland. Regelmatig neem ik een kijkje bij de Visserijbedrijven en spreek ik met de mensen uit het vak van de verschillende sectoren. Ook de afgeleide industrie is in heel Zeeland van belang en levert een grote bijdrage aan de Zeeuwse werkgelegenheid.

Daarom steun ik de visserij- en schelpdiersector en de alternatieve visserij- en viskweekmethodes

Voor mijn werk rijd ik door heel Zeeland om bedrijven en onderwijs op de werkvloer samen te brengen met goed opgeleid personeel zodat

jongeren in Zeeland blijven en onze economie kan blijven draaien. Het ROC, de HZ en de RA zijn daarbij uitstekende partners.

Om de economie draaiend te houden zijn goede verbindingen van essentieel belang. Recente gebeurtenissen, zoals bij de Vlaketunnel, laten zien dat de Zeeuwen, de toeristen en de logistieke sector goede verbindingen nodig hebben.

Ik zal ook bij VVD collega’s in de Tweede Kamer regelmatig aandacht blijven vragen voor onze (vaar)wegen en de spoorverbindingen. Verder denk ik aan Provinciale investeringen in de weg Zierikzee / Goes (N 256)

De Provincie moet zich met haar kerntaken ruimtelijke ordening en economie bemoeien en daar alleen het noodzakelijke beleid uitvoeren. Voor taken die bij de gemeenten horen of die de bedrijven zelf uit kunnen voeren moet de Provincie de ruimte geven.

Ik ben voor een kleine, slagvaardige overheid.

Mijn partij (de VVD) zal stimuleren de belastingen en de regelgeving tot een minimum te beperken.

Daarom is mijn motto voor de komende Statenperiode: minder overheid;
een groeiende economie. Dat houdt de vaart erin. Redenen genoeg om mij naast mijn fulltime baan in te zetten voor de VVD. In de schaarse vrije tijd die overblijft sport ik graag en bezoek ik de toeristische bedrijven en de horeca in Zeeland.

Terug...